Es contemplen les següents modalitats de Certificació:

  • L1 = Compliment de LSSI.
  • L2 = Compliment Llei de Protecció de dades.
  • L3 = Compliment de Llei de Prop Intel·lectual i Programari Legal.
  • S = Compliments dels criteris de Seguretat bàsics.
  • Q = Compliment dels criteris de qualitat bàsics.
  • La combinació de qualsevol dels esmentats.
  • El Certificat complet seria de classe Total.