En ell es podrà veure el Certificat, l'Organisme Certificador (O.C.), la Classe, data d'expiració i Nombre del Certificat. Podrà haver 3 variants i les seves dimensions s'adaptaran a la Web.

Versions GIF

distintiu 5 IQC Internet Quality Certificate

distintiu 4 IQC Internet Quality Certificate

distintiu IQC Internet Quality Certificate i Sollutia

distintiu IQC Internet Quality Certificate i textil.org

distintiu IQC Internet Quality Certificate i la Càmara d'Alcoi