IQC atorga distintius que cada empresa podrà publicar en la seua pàgina web perquè els seus usuaris i clients naveguen i compren amb garanties, qualitat, confiança i seguretat.

Es podrà optar pel certificat Legal (L), Seguretat (S), Qualitat (Q) o Total, amb la possibilitat de PLUS.

El distintiu inclourà: Classe i data de caducitat, i podrà anar acompanyat o no de l'organització col·laboradora. A més, el segell anirà enllaçat a una pàgina exclusiva de l'empresa en iqcert.com en la qual es detallaran tots els paràmetres del certificat obtingut i les dades de l'entitat o empresa certificadora.

Existeixen dos models, segons es desitge incorporar o no l'organització col·laboradora en la certificació: