IQC certifica el compliment de criteris i valors en la presència en Internet que garantisquen que aquesta presència compleix amb les condicions de Legalitat establertes per la Llei així com uns mínims de Seguretat, Qualitat i Confiança que garantisquen un correcte funcionament de les aplicacions que l'empresa té a la xarxa.

IQC és un segell que comprén tres àmbits:

  • Legal: Garanteix que la pàgina web certificada compleix amb les condicions de Legalitat i Seguretat establertes per la legislació vigent: Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD) i política de cookies.
  • Seguretat: Analitza i certifica el compliment de requisits que confereixen a la web i al seu servei de hosting en servidors d'una major seguretat, front a atacs o caigudes de servei de la web i una qualitat en la rapidesa i prestacions que la web ofereix als seus usuaris i clients. 
  • Qualitat i Confiança online: Certifica el compliment d'un decàleg de bones pràctiques perquè l'usuari sàpiga que està navegant o comprant en una web de confiança de la qual sempre es pot referenciar a través nostre.

L'IQC s'adequa als més alts estàndards de qualitat web internacionals, garantint un correcte funcionament de les aplicacions que l'obtinguen, així com el compliment estricte de les directrius marcades per la legislació. El nostre sistema d'avaluació, transparent i totalment independent per a cada web, s'ajusta a l'anàlisi rigorosa dels continguts de les condicions de legalitat, qualitat i seguretat establertes per les normatives vigents, així com estàndards d'usabilitat, optimització per al posicionament en buscadors (SEO) i adequació a tots els dispositius (Responsive design).