El procediment de certificació serà el següent
(cas Standard simple):

L'empresa demana el certificat a través de qualsevol entitat que estiga acreditada com Organisme Certificador (O.C.). En aquest organisme li informaran de les condicions i preu de la certificació i, en cas de voler l'IQC i acceptar el pressupost li faran emplenar tots les dades necessàries correctament, sent el pagament del servei a la bestreta per domiciliació.

 

En casos especials no-estàndard (Portals, Projectes Web grans, etc.) es realitzarà primer una avaluació econòmica més precisa que haurà d'acceptar el client.

 

Una vegada realitzades les tasques de Certificació, l'Organisme Certificador (O.C.) informaria al client, en cas de donar-se la certificació, s'afegiria un logotip en la seva pàgina Web explicant la seva índole, es faria notar que el certificat és vàlid per 2 anys mentre no es modifique cap punt investigat i se li lliuraria un certificat imprès. En cas contrari l'O.C. lliuraria l'informe negatiu dient quines coses no compleixen i, si es donés el cas, el cost de realitzar les accions per a aconseguir la validació.

 

Com anteriorment es comenta, el Certificat tindria la validesa de dos anys sempre que no es canvien continguts a la Web.

 


Preu: Dependrà del projecte i magnitud de la Web certificada, definint-se una tarifa estàndard o ofertes per a clients d'Organitzacions i Institucions.

 

En cas de dubte consulte al seu Organisme Certificador o cride al telèfon: 96 652 60 21.