El client pot demanar el certificat mitjançant la pàgina web d'IQC (sol·licitud del certificat) o en qualsevol entitat o empresa que estiga acreditada com a Organització Col·laboradora (O.C.) (consultar Organitzacions Col·laboradores). Aquesta organització l'informarà de les condicions i preus de la certificació i, en cas de voler l'IQC i acceptar el pressupost per part del client, se li faran omplir totes les dades necessàries correctament complimentades sent el pagament del servei per avançat per domiciliació, transferència o targeta de crèdit.

Una vegada realitzades les labors de Certificació, IQC o l'Organització Col·laboradora informarà el client: en cas de donar-se la certificació, s'afegirà un logo en la seua pàgina web explicant la seua índole i modalitat: Es farà notar que el certificat és vàlid durant un any, mentre no es modifique cap punt investigat i se li farà entrega d'un document digital de Certificació.

En el cas que el client no complira amb algun dels requisits per a l'obtenció de la certificació, se li entregarà l'informe negatiu dient quines coses no es compleixen i, si es donara el cas, el cost i termini per a realitzar les accions per aconseguir la validació. Una vegada realitzades aquestes accions, es concediria la certificació.

Com anteriorment es comenta, el Certificat tindrà la validesa d'un any que no es canvien continguts en la web, realitzant-se cada any una actualització/renovació tàcita del mateix de dotze mesos de duració amb un cost mínim de manteniment.

Preu: Dependrà del projecte i magnitud de la Web certificada, definint-se una tarifa estàndard o ofertes per a clients d'Organitzacions i Institucions.

En casos especials no-estàndard (Portals, Projectes Web grans, Administració, Institucions, etc.) es realitzarà primer una avaluació econòmica més precisa que haurà d'acceptar el client.