Legalitat: (d'una determinada web)

 • Compliment de la LSSICE: Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.
 • Compliment de la LOPD: Llei Orgànica de Protecció de Dades.
 • Compliment del RGPD: Reglament General de Protecció de Dades.
 • Política de Cookies.

Seguretat: (web i servidor hosting)

 • Prestacions i seguretat en el servidor: Seguretat hosting.
 • Seguretat i sistema d'actualitzacions en CMS: WordPress, Joomla, Prestashop, Magento, Drupal, etc. Securització bàsica del sistema.
 • Encriptació de la informació: Certificat de seguretat SSL (https).
 • Formes de pagament segur en comerç online.

Confiança i qualitat en el servei Web

 • Compliment del Decàleg de Confiança Online IQC.
 • Optimització SEO bàsica.
 • Assistència al client adequada.
 • Usabilitat estàndard.
 • Lighthouse (Google Audit) (Plus).
 • Responsive design.

Obtenció del certificat

El certificat IQC pot ser sol·licitat per qualsevol empresa o entitat que tinga presència en Internet a través de qualsevol organisme, empresa o institució acreditada com a Organització Certificadora de l'IQC o directament des d'aquest enllaç: Petició certificat IQC. És imprescindible que tant la pròpia empresa com els seus proveïdors cooperen en el lliurament de la informació veraç i necessària.

Després d'un estudi exhaustiu de cada paràmetre es donarà o no la certificació donant-se les raons en el cas que no fos concedida i un període per a solucionar qualsevol deficiència o implementar les millores necessàries.