Legalitat: (d'una determinada web)

  • Compliment de la LSSI
  • Compliment de Llei de protecció de dades.
  • Utilització de programes originals en la realització de la Web.
  • Dret d'autor. (Propietat Intel·lectual).

Seguretat: (en el servidor)

  • Prestacions i seguretat en el servidor.
  • Programes antivirus. Sistema d'actualitzacions.
  • Còpies de seguretat que es realitzen

Qualitat: (en allotjament)

  • Redundància en el servidor. (Incidències de tall).
  • Ample de banda del servidor disponible.
  • Assistència client. A incidències. Prestacions.

- Obtenció -

El certificat IQC pot ser sol·licitat per qualsevol empresa o entitat que tinga presència en Internet a través de qualsevol organisme, empresa o institució acreditada com a Organització Certificadora de l'IQC . Havent d'implementar una sol·licitud on indique clarament en quin servidor i en quin pla està allotjat així com les dades de la o les empreses que són els seus proveïdors de serveis en Internet.

És imprescindible que tant la pròpia empresa com els seus proveïdors cooperen en el lliurament de la informació veraç i necessària.

Després d'un estudi exhaustiu de cada paràmetre es donarà o no la certificació donant-se les raons en el cas que no fos concedida.