La Política de Cookies

 

I l'últim pas amb el qual completarem la nostra formació sobre la responsabilitat online és abordar l'apartat sobre les cookies. La base jurídica del qual, trobem en l'article 22.2 de la LSSICE en quant que identifica les cookies com a “dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades”. Per això, al utilitzar cookies, cal informar a l’/a la usuari/a de manera clara i completa sobre la utilització d'aquestes i la seua finalitat, a fi que el seu consentiment sobre l'ús d'aquestes siga vàlid. 

A més convé recordar que la infracció d'aquesta obligació d'informar, o l'ús d'aquestes cookies o de la informació emmagatzemada gràcies a elles sense el consentiment exprés de l’/de la usuari/a, està sancionada per la LSSICE a l’article 39.

I per última vegada, detallarem què s'ha d'incloure, on i com.

 

El què

 

Ací la informació proporcionada varia en funció de la capa en la qual estiguem, diferenciant com primera capa el típic missatge d'avís d'ús de cookies, i com a segona la Política en si. 

Per això, la primera capa serà concisa i resumida però suficient perquè l’/la usuari/a, comprenga que s'usaran cookies i la finalitat d'aquestes, incloent els següents punts:

 • Advertiment sobre l'ús de cookies.

 • Finalitat genèrica de l'ús d'aquestes.

 • Si les cookies són només pròpies o també de tercers.

 • Avís de les conseqüències de no realitzar determinada acció, per exemple la instal·lació de cookies si continua navegant per la web encara que no accepte expressament, o el funcionament incomplet de la pàgina si no l'accepta.

 • Enllaç a la segona capa.

Un exemple d'aquest missatge d'avís es veuria com en la imatge següent, si bé faltaria potser un botó “Acceptar” de confirmació per a poder recollir l'exprés consentiment (en aquest cas no és necessari perquè s'indica que en continuar navegant es considera que accepta el seu ús).

Exemple avis de cookies

Mentre que la segona capa serà el desenvolupament dels següents punts:

 • Explicació sobre què és una *cookie, com funciona i que suposa el seu ús en un lloc web. 

 • Els tipus de cookies que existeixen, nomenant-les i amb una xicoteta explicació sobre les seues finalitats.

 • Detallar les cookies utilitzades concretament i per a quines finalitats, detallant per a cada cookie que fi persegueix mitjançant una llista o taula. Inclusivament s'indicarà si s'usen pròpies i/o de tercers, afegint enllaços a les polítiques de cookies d'aqueixos tercers.

 • Com desactivar o eliminar les cookies en els diferents navegadors, bastant amb incloure els enllaços a les guies, podent utilitzar també un llistat.

 • Informació sobre qui farà ús de les cookies i la informació recollida amb aquestes, havent d'indicar si també són tercers la identificació d'aquests.

 • Com s'obtindrà el consentiment si succeeix algun canvi relacionat amb les cookies utilitzades o amb la normativa sobre aquestes. Per exemple que l'ús del lloc després d'aquests canvis comportarà l'acceptació i consentiment d'aquests canvis.

Cal recordar usar en tots els punts més tècnics un llenguatge senzill i sense tecnicismes perquè la informació arribe efectivament a l’/a la usuari/a, i no sols estiga disponible.

 

L’on i el com

 

Com ja s'ha esmentat, la informació en primera capa estarà inclosa en un avís directament visible per a l’/la usuari/a, podent usar un missatge popup o un en la part inferior o superior, destacat mitjançant colors o estils, i amb el contingut ja esmentat.

Respecte a la segona capa, l'accés a aquesta ha d'estar sempre disponible des de qualsevol lloc de la pàgina web i ser identificable com a tal; sent important: la posició de l'enllaç (per exemple al peu de pàgina estàtic), l'estil del text per a identificar-lo com a enllaç, i que el nom d'aquest siga clar (per exemple “Política de cookies” en lloc d'un més genèric). 

Respecte al format d'aquesta segona capa, l'aconsellable és utilitzar llistats i taules per a incloure el contingut ja explicat, perquè d'aquesta forma l'estructura ajuda a la comprensió d'aquesta informació per part  de l’/de la usuari/a. 

Si desitja informació més detallada sobre aquest apartat pot consultar aquests dos textos:

I aquest és el fi, tant del fascicle com dels lliuraments dels fascinants fascicles sobre la responsabilitat online. Amb aquesta entrada acabem la trilogia bloguera, i, com el millor postre després d'un esplèndid dinarot, esperem que haja sigut un bon final.  Confiem que aquest complet menú de tres plats no se us haja fet indigest ni pesat, sinó més aviat entretingut i profitós. Ens ha encantat comptar amb la vostra companyia i agraïm el vostre interès.

 


*LSSICELey 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico

Compartir: